VÅR KOMPETENS INKLUDERAR

KONSULTTJÄNSTER


 • Arbetsledning
 • Planering av tider i spår MPK
 • SoS-planering
 • Driftorderhantering
 • Projektledning
 • Vana jordningstekniker
 • Kontaktledningsmontörer
 • Bantekniker

BEHÖVER DU HJÄLP?

SÄKERHETSTJÄNSTER


 • Kopplingsledare
 • HTSM
 • Elsäk Högspänning
 • TSM A- E- och L-Skydd
 • Elsäk maskin och bana
 • SoS-ledare / Tågvarnare

VÅR PROCESS

01.


UPPDRAG!


Vi är alltid laddade för nya utmaningar. Vi utförs dels projekt i egen regi, men räknar även som UE på våra tekninkgrenar som är kontaktledning och lågspänning.

Behöver ni stöttning mer resurser i era egna projekt så ställer vi gladeligen upp på det. 


02.


FÖRBEREDELSER!


I detta skedde säkerställer vi att vi har all kunskap som krävs för genomförandet av ett bra projekt. Är det vårt eget eller ett UE-projekt så ser vi till att läsa in AF och andra relevanta delar i förfrågningsunderlaget. Vid uthyrning av personal ser vi till att skaffa och förmedla all information som krävs för att de ska kunna utföra ett bra arbete.


03.


GENOMFÖRANDE!


Vi tar oss an alla uppgifter med samma höga energi. Saknar vi någon viktig information så frågar vi efter den. Vi uppdaterar hela tiden vår uppdragsgivare så fort ny infomation tillkommer och deltar aktivt i säkerhetsarbetet., för att skapa en trygg arbetsplats.


04.


UTVÄRDERING!


Vi är vår egen hårdaste kritiker och är alltid villiga att se egna misstag för att förbättra oss själva. Vi tar även tacksamt emot all sorts kritik, gärna positiv, även från yttre källor. Det gäller att hela tiden utvärdera, lära sig och förbättra verksamheten.